Links

Renée Reijnders, Kunstenaar met hele mooie projecten.

Troostentrouwen.nl, Astrid Izelaar.

De Vrijstaddrukker; een collectief van enthousiaste en creatieve professionals.

Ellen van Vollenhoven, kunstenaar waar ik een tijdje een atelier mee heb gedeeld.

Basisschool Blink De basisschool waar ik 3 jaar lang, wekelijks les heb gegeven.

Stadswerkplaats Culemborg, waar ik als docent techniek aan verbonden ben. Met een aantal andere docenten verzorgen we heel uiteenlopende technieklessen aan kinderen van basis -en voortgezet onderwijs.

BiomimicryNL is de biomimicry expert in Nederland en helpt bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en systeemniveau. Het doel is om de kennis van de natuur in te zetten bij R&D processen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
De lesbrieven van biomimicry.nl gebruik ik ook in mijn lessen op de basisschool.

Metselbijen.nl, een bedrijf dat nestkasten of bijenhotels verhuurt en verkoopt.

De Familiefabriek Leuke winkel in Culemborg met mooie producten: ‘made in Culemborg’.

www.verpakkingskundigen.nl De website van de Vereniging voor Nederlandse Verpakkingskundige, waar ik lid van ben.

www.degelderlandfabriek.nl
Mooie plek naast het station van Culemborg. Lange tijd geholpen bij de herontwikkeling van de oude meubelfabriek.
Nu is de Gelderlandfabriek een levendige en diverse plek met veel bedrijvigheid, waar mensen vanuit hun eigen autonomie elkaar ontmoeten op verschillende vlakken: open, laagdrempelig en ontspannen.

www.cruydthof.nl
Kenniscentrum voor eetbare tuinen en moestuinen.