Nestkastjes ter bestrijding van de eiken processierups

Een project in samenwerking met Ada Wille, NME Culemborg en de Vogelwacht.
De nestkasjtes worden opgehangen op plaatsen waar veel eiken processierupsen zijn. De koolmeesjes en pimpelmeesjes die er in broeden, voeden zich met de processierupsen.
Dank aan groep 8 van de Augustinusschool, de Montessori school en de bovenbouwklas van Agora (KBS) voor het in elkaar zetten van al deze nestkastjes.